Goeree Overflakkee Nieuws

Defensie intensiveert laagvliegoefeningen op Goeree-Overflakkee, lokale zorgen groeien

Het ministerie van Defensie plant een verdere intensivering van laagvliegoefeningen boven Goeree-Overflakkee, wat lokale zorgen doet toenemen. Met de uitbreiding van gevechtshelikopteroefeningen in dit gebied, samen met Voorne-Putten en delen van Zeeland, wordt beoogd de paraatheid van de krijgsmacht te vergroten in het licht van toenemende wereldwijde dreigingen.

Hoewel laagvliegoefeningen essentieel zijn voor onzichtbaarheid tijdens gevechtssituaties, uiten lokale gemeenschappen en Natuurmonumenten bezorgdheid over mogelijke gevolgen voor de leefomgeving, dieren en natuur op Goeree-Overflakkee. Het voorgestelde plan om het aantal oefenuren bijna te verdubbelen naar 2500 roept vragen op over geluidsoverlast, opwaaiend fijnstof en verstoring van beschermde natuurgebieden.

Gemeenten en organisaties hebben de gelegenheid om hun standpunt kenbaar te maken, terwijl het ministerie van Defensie, in samenwerking met land- en tuinbouworganisaties, streeft naar een tijdige communicatie met boeren om schrikreacties bij vee te voorkomen. De roep om strikte afspraken ter bescherming van kwetsbare natuur tijdens deze oefeningen wordt luider.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *