heart rate monitorPhoto by Anna Shvets on <a href="https://www.pexels.com/photo/heart-rate-monitor-3845129/" rel="nofollow">Pexels.com</a>

De druk op de gezondheidszorg op Goeree-Overflakkee zal de komende vier jaar aanzienlijk toenemen, zo voorspelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hoewel de impact hier minder intens is dan elders in het land, worden inwoners van deze gemeente naar verwachting meer dan drieduizend keer vaker naar de huisarts en ruim drieduizend keer vaker naar het ziekenhuis gestuurd dan dit jaar.

In 2027 zal Goeree-Overflakkee goed zijn voor 75.370 ziekenhuisbezoeken en 125.180 reguliere huisartsconsulten. Deze toename van de zorgvraag wordt aangewakkerd door de groeiende bevolking en de stijgende levensverwachting. Over vier jaar zal één op de vijftien inwoners op Goeree-Overflakkee tachtig jaar of ouder zijn. Daarnaast speelt leefstijl een rol, aangezien het aantal inwoners met overgewicht zal stijgen van 22.220 naar 23.370.

Deze factoren dragen ook bij aan een verwachte toename van veelvoorkomende ziekten. Het aantal hartpatiënten zal stijgen van 2770 naar 2980, het aantal diabetesgevallen van 3980 naar 4220, en het aantal artrosepatiënten zal toenemen van 5090 naar 5730. Het aantal mensen met dementie zal stijgen van 650 naar 730 tegen het einde van de komende kabinetsperiode.

Om deze groeiende zorgvraag te financieren, staan uitdagingen te wachten. De gezondheidszorgsector vormt al een aanzienlijk deel van de overheidsuitgaven, en er is weinig bereidheid onder Nederlanders om de basisverzekering te verminderen of belastingen te verhogen. Ook benadrukt Marco Varkevisser, hoogleraar marktordening in de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, het nijpende personeelstekort als een aanvullend probleem.

Het aantal mensen dat wijkverpleging ontvangt, betaald door de zorgverzekering, zal naar verwachting met 10 procent stijgen naar 2180 op Goeree-Overflakkee in 2027. Landelijk gezien zijn verpleging, verzorging en thuiszorg nu al verantwoordelijk voor bijna 20.000 openstaande vacatures, wat een derde van alle vacatures in de gehele zorgsector vertegenwoordigt. Tegelijkertijd daalt het aantal potentiële mantelzorgers per 85-plusser naar 7,5.

Volgens deskundigen is het cruciaal dat een nieuwe minister van Volksgezondheid keuzes maakt voor het basispakket en overweegt welke vormen van zorg voor iedereen vergoed moeten worden, gezien de groeiende uitdagingen. Dit betekent dat op macro-niveau consensus bestaat, maar op individueel niveau blijft het maken van keuzes een complexe kwestie.

Door Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *