Goeree Overflakkee Nieuws

Goeree-Overflakkee moet in eerste halfjaar van dit jaar onderdak regelen voor 91 statushouders

Goeree-Overflakkee staat voor de uitdaging om in het eerste halfjaar van dit jaar onderdak te regelen voor 91 statushouders, zo blijkt uit recente cijfers van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Het afgelopen jaar werden 97 statushouders, asielzoekers met een verblijfsvergunning, succesvol gehuisvest op het eiland. Echter, deze aantallen vallen 37 lager uit dan de door Den Haag opgelegde huisvestingsdoelstelling.

De achterstand van Goeree-Overflakkee op de doelstelling voor het afgelopen jaar wordt enigszins gerelativeerd door een forse verlaging van deze doelstelling in het najaar. Zonder deze aanpassing zou de achterstand eind december aanzienlijk groter zijn geweest. Deze verlaging is te wijten aan de achterstand bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in het beoordelen van asieldossiers, wat heeft geleid tot minder goedgekeurde aanvragen en dus minder nareizigers.

Landelijk gezien hebben slechts 89 van de 342 gemeenten voldaan aan de huisvestingsdoelstellingen voor statushouders vorig jaar, waardoor er nu een achterstand van negenduizend gehuisveste statushouders is ontstaan. Deze situatie blijft zorgwekkend, zelfs in gemeenten die creatieve oplossingen hebben gevonden, zoals huisvesting in hotels of op veerboten.

Ondertussen blijft de druk op de asielketen bestaan, mede doordat er onvoldoende statushouders vanuit asielzoekerscentra naar een eigen woning verhuizen. In het komende halfjaar moeten landelijk zo’n 25.000 verhuizingen plaatsvinden, inclusief de bestaande achterstand. Voor Goeree-Overflakkee betekent dit dat er 91 keer onderdak geregeld moet worden. Een woordvoerder van de Vereniging Nederlandse Gemeenten benadrukt dat dit een ‘enorme opgave’ blijft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *