construction crane on a building sitePhoto by Mike van Schoonderwalt on <a href="https://www.pexels.com/photo/construction-crane-on-a-building-site-5505125/" rel="nofollow">Pexels.com</a>

MIDDELHARNIS – Het heien voor een Oekraïnedorp in Middelharnis mag weer worden voortgezet, maar het is ‘op eigen risico’ van de woningcorporatie Oost West Wonen. De voorzieningenrechter heeft dat dinsdag in een kort geding bepaald.

Sippe gezichten in de Rotterdamse rechtbank dinsdagmiddag. Zo’n vijftien omwonenden van de Sommelsdijkse Havendijk hoorden de rechter tot hun teleurstelling vertellen dat hij de bouw niet langer stil laat leggen. Hij zei te beseffen dat er enorme belangen zijn gemoeid met het wel of niet tijdig klaar hebben van de 111 flexwoningen voor 300 gevluchte Oekraïners. En nu de gemeente Goeree-Overflakkee alsnog een uitgebreide vergunningprocedure met inspraakmogelijkheden volgt en er een reële kans is dat het Oekraïnedorp er komt, mogen van hem de grondwerkzaamheden worden hervat.

Eerder wilde de gemeente alvast bouwen en de bewoners pas later inspraak geven, maar daar stak de rechter vorige maand een stokje voor. Het heien moest toen worden stopgezet en de gemeente moest de juiste regels volgen. Vrijdag legde de rechter het heien weer stil. Dat gebeurde nadat de gemeente toestemming had gegeven voor hervatting van de werkzaamheden, nu wel de juiste vergunningsprocedure wordt gevolgd.

Subsidie mislopen

De rechter was dinsdag in het nieuwe kort geding gevoelig voor het argument van Oost West Wonen dat een deel van de woningen er per se eind van het jaar moet staan, omdat de corporatie anders honderdduizenden euro’s rijkssubsidie misloopt. Bovendien, zo merkte wethouder Daan Markwat (SGP) op, is er dringend huisvesting nodig voor Oekraïners die nu al op Goeree-Overflakkee wonen, maar waarvan de opvang een andere bestemming krijgt. Hij vertelde dat hij vrijdag nog een mail kreeg van staatssecretaris Eric van der Burg (asielzaken, VVD) om het liefst nog die dag extra Oekraïners, vluchtelingen en statushouders onderdak te bieden.

Gemeente handelt in strijd met de wet

Advocaat Johan van Groningen

De rechter benadrukte dat de grondwerkzaamheden waar hij toestemming voor geeft, voor eigen risico van Oost West Wonen zijn. Want komen er tijdens de inspraakprocedure steekhoudende argumenten, dan kan altijd het besluit komen dat de bouw van het dorp niet door mag gaan. Volgens advocaat Jolanda van Koeveringe van de corporatie is dat mogelijk: er wordt gewerkt met heipalen die weer uit de grond geschroefd kunnen worden en de flexwoningen kunnen worden verplaatst.

Advocaat Johan van Groningen, die de belangen van een deel van de bewoners behartigt, vindt dat Goeree-Overflakkee ‘in strijd met de wet’ handelt. Hij vindt, net als zijn collega Barend Benard, dat er pas gebouwd mag worden als er een vergunning is. Die is er nu alleen in concept. De stukken moeten volgens de twee eerst netjes ter inzage worden gelegd, bewoners moeten bezwaar kunnen maken en op die bezwaren moet worden gereageerd. Pas dan mag er eventueel worden gebouwd.

Statushouders

,,Zo werkt het. Dit moet je als burger eens doen, dan krijg je direct een dwangsom of bouwstop opgelegd”, moppert Van Groningen. Beiden stellen dat de omwonenden te maken krijgen met een ander aanzicht van hun buurt en meer verkeer. Ook vrezen bewoners dat er na vijf jaar, als de vergunning afloopt, statushouders in de flexwoningen komen.

Wethouder Markwat is opgelucht. ,,Het spoedeisende belang is heel groot”, zegt hij. Oost West Wonen wil het heien snel hervatten. ,,We kunnen echt geen dag missen”, zegt Van Koeveringe. De advocaten van de bewoners hebben al aangekondigd zich in deze zaak te blijven verzetten.

Door Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *