17 juli 2024

Mitch Fotografie

Uw beeldmaker van het laatste nieuws op Flakkee

Noodopvang voor 170 Asielzoekers in Middelharnis

De gemeente Goeree-Overflakkee opent in september een noodopvang voor 170 asielzoekers in Middelharnis. Deze opvang zal plaatsvinden op een schip dat in de haven komt te liggen. Het college van burgemeester en wethouders heeft, na overleg met de gemeenteraad, besloten om de ligplaats beschikbaar te stellen.

De opvanglocaties in Nederland zijn momenteel overvol, terwijl er voortdurend nieuwe vluchtelingen aankomen. Om deze mensen niet in de kou te laten staan, heeft de gemeente Goeree-Overflakkee besloten deze noodopvang te realiseren.

Het nieuwe kabinet heeft recent aangekondigd de Spreidingswet te willen intrekken, een wet die zorgde voor een eerlijkere spreiding van vluchtelingen over Nederland. Hierdoor zijn gemeenten verplicht om langdurige opvang te regelen. Het gemeentebestuur van Goeree-Overflakkee ziet de noodzaak voor extra opvangplekken, vooral om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. Hierover vindt afstemming plaats binnen de gemeenten van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

COA Verzorgt de Opvang

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zal de opvang en begeleiding van de vluchtelingen regelen in nauw overleg met de gemeente. Meer informatie over de opvang is te vinden op www.goeree-overflakkee.nl/asielopvang.

De haven van Middelharnis heeft al twee keer eerder gediend als tijdelijke locatie voor asielopvang, wat beide keren goed en rustig verliep. Daarnaast heeft de gemeente tweemaal meegewerkt aan een verzoek voor een schip in de haven van Stellendam, waar sinds november 2022 120 asielzoekers verblijven. De behoefte aan extra opvangplekken blijft echter bestaan, waardoor besloten is om opnieuw mee te werken aan een verzoek van het COA.

In september zullen de asielzoekers aankomen en voor een periode van twee jaar blijven. Deze opvang wordt als tijdelijk gezien, terwijl de gemeente blijft zoeken naar langdurige opvanglocaties. Het schip zal net als de vorige keer aan de pianosteiger, aan de kop van het Havenhoofd, liggen.

Uitdagingen en Oplossingen

De gemeente Goeree-Overflakkee staat momenteel voor veel uitdagingen op het gebied van opvang en huisvesting. Er wordt aan verschillende oplossingen gewerkt, zoals de vijf bestemmingsplannen die afgelopen juni zijn vastgesteld, waardoor woningbouw op deze locaties kan plaatsvinden. Daarnaast verhuizen de komende maanden ongeveer 300 Oekraïense vluchtelingen naar de flexwoningen in Middelharnis. In Dirksland komt een tijdelijke locatie voor de opvang van 40 statushouders. Door het tekort aan huurwoningen slaagt de gemeente er niet altijd in jaarlijks het vereiste aantal statushouders te huisvesten. Ook de huisvesting van arbeidsmigranten krijgt de nodige aandacht van de gemeente.