17 juli 2024

Mitch Fotografie

Uw beeldmaker van het laatste nieuws op Flakkee

Dominee en zijn vrouw in hoger beroep tegen veroordeling voor kindermishandeling

De dominee uit Ouddorp en zijn vrouw gaan in hoger beroep tegen de veroordeling voor jarenlange kindermishandeling. Dit heeft hun advocaat, meneer Delgado, bevestigd.

Zes van de acht kinderen van dominee Henk (61) en zijn vrouw Jolanda (59) hebben verklaringen afgelegd waarin ze hun ouders beschuldigen van afranselingen, onder andere met een houten kleerhanger. Volgens de vrouw ging het om ‘een pedagogische tik’. De dominee zou zijn zoons van kleins af aan ‘als een voetbal’ door de kamer hebben geschopt.

De rechter oordeelde dat de mishandeling van drie van de zes kinderen bewezen was en legde het echtpaar daarvoor 150 uur werkstraf op, terwijl het Openbaar Ministerie (OM) 240 uur had geëist. De lagere straf kwam voort uit het feit dat de gebeurtenissen die de drie andere kinderen aandroegen, volgens de rechter verjaard waren en daarom niet verder werden onderzocht. “Maar dat betekent niet dat ze niet hebben plaatsgevonden,” reageerde slachtofferadvocaat mevrouw Stolk namens de kinderen.

Dat de veroordeelde dominee en zijn vrouw nu zelf in hoger beroep gaan, terwijl het OM dat niet doet, biedt kansen, aldus Stolk. “Het gerechtshof kan straks toetsen of de verjaring in alle gevallen terecht is toegekend. Verder kan opnieuw worden gekeken naar de duur van de mishandelingen. Die zijn niet alleen van fysieke, maar ook van psychische aard geweest.”

Volgens de advocaat van de dominee en zijn vrouw is het hoger beroep aangetekend om het vonnis nader te bestuderen. Twee weken zou volgens hem te kort zijn om de uitspraak van 23 pagina’s te beoordelen. Als hij denkt dat een hoger beroep toch zinloos is, trekt hij het in en wordt de uitspraak van de rechter alsnog definitief.