Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: Juli 2023

Dank u voor uw interesse in de privacy praktijken van Mitch Fotografie. We hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en streven ernaar om transparant te zijn over hoe we uw informatie verzamelen, gebruiken en beschermen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wetten op gegevensbescherming.

 1. Verzamelde informatie Om onze fotografiediensten te leveren en aan uw behoeften te voldoen, kunnen we bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen, zoals uw naam, contactgegevens, adres, betalingsinformatie en andere relevante gegevens die nodig zijn voor onze dienstverlening. We verzamelen alleen de informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt of die noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u.
 2. Gebruik van informatie We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor het volgende:
 • Het beheren en leveren van onze fotografiediensten aan u.
 • Het communiceren met u over uw boekingen, afspraken en andere relevante informatie met betrekking tot onze dienstverlening.
 • Het verbeteren van onze diensten en het aanpassen van onze aanbiedingen aan uw voorkeuren.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het handhaven van onze rechten.
 1. Gegevensbescherming en beveiliging We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, wijziging of openbaarmaking. We bewaren uw gegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
 2. Delen van informatie We delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening, zoals het inschakelen van betalingsverwerkers of het leveren van fotoafdrukken. We zorgen ervoor dat deze derden voldoen aan de vereisten van gegevensbescherming en vertrouwelijkheid.
 3. Uw rechten U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder het recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking van verwerking, gegevensportabiliteit en bezwaar. Als u gebruik wilt maken van deze rechten of vragen heeft over onze privacypraktijken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens aan het einde van deze privacyverklaring.
 4. Cookies en trackingtechnologieën Onze website maakt mogelijk gebruik van cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om uw gebruikerservaring te verbeteren. U kunt uw browserinstellingen aanpassen om cookies te weigeren, maar houd er rekening mee dat dit van invloed kan zijn op de functionaliteit van onze website.
 5. Wijzigingen in de privacyverklaring We kunnen deze privacyverklaring periodiek bijwerken om wijzigingen in onze privacypraktijken weer te geven. We raden u aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen voor de meest recente informatie.

Neem bij vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring contact met ons op via:

Mitch Fotografie E-mail: info@mitch-fotografie.com Telefoon: 06-83046880

Bedankt voor uw vertrouwen in Mitch Fotografie. We kijken ernaar uit om uw bijzondere momenten vast te leggen en te dienen met de hoogste normen van privacy en gegevensbescherming.