house floor planPhoto by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/house-floor-plan-271667/" rel="nofollow">Pexels.com</a>

Goeree-Overflakkee, 18 oktober 2023 – De gemeente Goeree-Overflakkee zet een belangrijke stap in het realiseren van 111 flexwoningen voor driehonderd Oekraïners bij Middelharnis. Vanaf vandaag, 18 oktober, zijn de stukken voor de omgevingsvergunning officieel ter inzage gelegd, en de gemeenschap wordt uitgenodigd om hun mening te geven over het plan.

De plannen voor de 111 flexwoningen, die bedoeld zijn voor de huisvesting van driehonderd Oekraïense bewoners, zijn nu te bekijken in het gemeentehuis in Middelharnis en op de gemeentelijke website. De terinzagelegging duurt zes weken, gedurende welke inwoners van Goeree-Overflakkee de mogelijkheid hebben om schriftelijk of mondeling hun zienswijze in te dienen.

Deze nieuwe ontwikkeling heeft echter ook verdeelde meningen binnen de gemeenschap tot gevolg. Een groep omwonenden heeft zich georganiseerd en uit haar zorgen en bezwaren geuit. Zij zijn van mening dat de concentratie van flexwoningen voor Oekraïense bewoners aan de Sommelsdijkse Havendijk niet wenselijk is en te veel vluchtelingen bij elkaar zal brengen.

De gemeente Goeree-Overflakkee staat nu voor de uitdaging om de verschillende standpunten in overweging te nemen en een weloverwogen beslissing te nemen over de verlening van de omgevingsvergunning voor de 111 flexwoningen. De komende weken zullen cruciaal zijn voor de verdere ontwikkeling van dit project en zullen de meningen en zorgen van de omwonenden nauwlettend worden gevolgd.

Door Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *