april 30, 2024

Mitch Fotografie

Uw beeldmaker van het laatste nieuws op Flakkee

AVG Wetgeving

Op 1 januari 2020 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking, waarbij bepaalde uitzonderingen werden gemaakt met betrekking tot de publicatie van beeldmateriaal voor journalistieke doeleinden. Dit betekent dat geen toestemming nodig is om beelden te publiceren, zelfs niet als deze personen, voertuigen of gevels bevatten. Beelden van incidenten worden dan ook niet verwijderd van de site of sociale media.

De rechten die personen hebben onder de AVG zijn in dit geval grotendeels niet van toepassing. Wanneer persoonsgegevens zoals namen worden vermeld in een journalistiek artikel, heeft de betreffende persoon geen recht op vergetelheid, intrekking, rectificatie, inzage in de verwerking van persoonsgegevens door het medium, bezwaar tegen de verwerking, of recht op dataportabiliteit.

De bepalingen met betrekking tot toezichthoudende autoriteiten zijn eveneens uitgezonderd. Dit betekent dat de Autoriteit Persoonsgegevens niet bevoegd is om toezicht te houden en geen boetes kan opleggen bij eventuele overtredingen.