17 juli 2024

Mitch Fotografie

Uw beeldmaker van het laatste nieuws op Flakkee

Afgelopen drie jaar slechts tien nieuwe corporatiewoningen op Goeree-Overflakkee opgeleverd

Stockfoto

Uit recente gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de bouw van corporatiewoningen op Goeree-Overflakkee afgelopen jaar een dieptepunt heeft bereikt. In heel 2023 zijn er minder dan vijf corporatiewoningen opgeleverd, waardoor het totale aantal nieuwbouwwoningen in corporatiebezit de afgelopen drie jaar op slechts tien komt.

De cijfers, hoewel voorlopig, benadrukken de uitdagingen waarmee de woningmarkt op het eiland wordt geconfronteerd. Het CBS rondt zijn gegevens af op vijftallen, waardoor er nog ruimte is voor bijstellingen.

De nieuwbouw van corporatiewoningen op Goeree-Overflakkee gedurende de afgelopen drie jaar vertegenwoordigt slechts 0,16 procent van het totale aantal sociale huurwoningen aan het begin van 2021. In vergelijking hiermee bedroeg de nieuwbouw voor corporaties in heel Nederland ruim 43.000 woningen, wat neerkomt op 1,9 procent van de initiële voorraad.

De teleurstellende cijfers weerspiegelen ook de landelijke trend, zoals opgemerkt door koepelorganisatie Aedes van de sociale verhuurders. Ondanks de ambitieuze doelstellingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken om jaarlijks 30.000 nieuwe corporatiewoningen bij te bouwen, bleef de teller vorig jaar steken op de helft daarvan, wat zowel door experts als belanghebbenden als “superteleurstellend” wordt bestempeld.

Marja Elsinga, hoogleraar woonbeleid aan de TU Delft, wijst op de praktische belemmeringen die hebben geleid tot het niet halen van de gestelde doelen. Ze benadrukt dat hoewel er ambitieuze plannen waren om tot en met 2030 een kwart miljoen corporatiewoningen bij te bouwen, de realiteit van gestegen bouwkosten en hogere rentes niet voldoende was ingecalculeerd.

In een reactie noemt het ministerie van Binnenlandse Zaken deze belemmeringen als ‘praktische uitdagingen’ voor woningcorporaties. De Tweede Kamer zal donderdag over een wet debatteren die, volgens het ministerie, deze belemmeringen moet wegnemen. Een belangrijke maatregel in dit verband is dat bezwaarmakers straks alleen nog naar de bestuursrechter kunnen stappen als ze het niet eens zijn met een bouwplan, waarbij hoger beroep bij de Raad van State niet meer mogelijk is.

Geef een reactie