17 juli 2024

Mitch Fotografie

Uw beeldmaker van het laatste nieuws op Flakkee

Woongroep voor minderjarige statushouders opent haar deuren in Middelharnis

Pand aan de hobbemastraat

De gemeente Goeree Overflakkee heeft aangekondigd dat er een woongroep wordt opgericht voor minderjarige statushouders in Middelharnis. Het initiatief zal onderdak bieden aan negen jongeren onder de 18 jaar in een gebouw aan de Hobbemastraat, voorheen gebruikt als tussenvoorziening voor dak- en thuislozen.

De jongeren zullen 24 uur per dag begeleiding ontvangen van de zorgorganisatie Alleen Samen Zorg. De nieuwe bewoners worden verwacht in half mei en de woongroep zal in elk geval blijven bestaan tot eind 2025.

De jongeren, in de leeftijdscategorie van 15 tot 18 jaar, zijn naar Nederland gekomen zonder ouders of andere begeleiders en vallen onder de voogdij van Stichting Nidos. Deze jonge vluchtelingen hebben een verblijfsstatus, wat betekent dat ze in Nederland mogen blijven.

Het gebouw aan de Hobbemastraat stond leeg sinds het vertrek van Pameijer eind vorig jaar. In overeenstemming met het huurcontract bleef de gemeente Goeree-Overflakkee het pand huren van woningcorporatie Oost West Wonen. Het gebouw, reeds met een maatschappelijke bestemming, zal nu dienen als een veilige haven voor deze jongeren.

Wethouder Berend Jan Bruggeman benadrukt het belang van deze woongroep: “Het gaat om jongeren die vaak al een zware reis achter de rug hebben. Zonder ouders, in een vreemd land. In deze woongroep werken ze in een veilige en stabiele omgeving aan hun toekomst. Als gemeente vinden we het belangrijk dat we deze jongeren die ruimte kunnen bieden.”

Zorgorganisatie Alleen Samen Zorg, bekend om haar werk met alleenstaande minderjarige vluchtelingen, zal zich richten op het begeleiden van deze jongeren bij het opbouwen van een nieuw leven in Nederland, inclusief onderwijs, taalverwerving, werk en sport.

De gemeente Goeree-Overflakkee staat voor verschillende uitdagingen op het gebied van huisvesting, waaronder het voldoen aan de verplichting van het Rijk om statushouders te huisvesten. Samenwerking met woningcorporatie Oost West Wonen en andere instanties zal cruciaal zijn om deze uitdagingen aan te pakken en een veilige plek te bieden aan allen die het nodig hebben.

Geef een reactie