april 18, 2024

Mitch Fotografie

Uw beeldmaker van het laatste nieuws op Flakkee

Controle pmd-zakken: veel bewuste afvaldumpers op Goeree-Overflakkee

Gemeente Goeree Overflakkee

Op Goeree-Overflakkee worden steeds vaker pmd-zakken gebruikt als dumpplaats voor ander afval, wat leidt tot toenemende overlast voor bewoners en winkeliers. Handhavers van de gemeente zijn extra alert op deze praktijken en gaan actief op zoek naar de verantwoordelijken.

De RAD, verantwoordelijk voor afvalinzameling op het eiland, constateert dat veel pmd-zakken gevuld zijn met niet-toegestaan afval zoals luiers, glas en ander restafval. Dit zorgt niet alleen voor een rommelig straatbeeld, maar ook voor gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld door kapotte zakken waar dieren in kunnen gaan wroeten.

Wethouder Daan Markwat benadrukt dat afvaldumping onaanvaardbaar is en een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de hele gemeenschap. Hij roept bewoners op om zich bewust te zijn van de juiste manier van afval scheiden en om overtredingen te melden bij de autoriteiten.

Handhaver Bas, die dagelijks op pad gaat om de pmd-zakken te controleren, merkt op dat sommige dumpers zelfs bewust adressen van enveloppen verwijderen om niet traceerbaar te zijn. Desondanks blijven de handhavers vastberaden om de overtreders op te sporen en te beboeten.

Met het oog op de komende zomerperiode, waarin de overlast vaak toeneemt, worden er extra maatregelen genomen om afvaldumping tegen te gaan. Zo worden er intensievere controles uitgevoerd en wordt er een beroep gedaan op de samenwerking van alle inwoners om het eiland schoon en leefbaar te houden.

*Bas is niet zijn echte naam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Copyright © Alle rechten voorbehouden. | Newsphere door AF themes.