april 18, 2024

Mitch Fotografie

Uw beeldmaker van het laatste nieuws op Flakkee

Groot Onderhoud en Herinrichting van Philipsdam: Zes Weken Afsluiting en Snelheidsverlaging

De Philipsdam, een cruciale verbinding tussen diverse regio’s in Zeeland, zal deze zomer gedurende zes weken worden gesloten voor doorgaand verkeer. Dit besluit komt temidden van het toeristenseizoen en is onderdeel van een grootschalig onderhoudsproject. Naast de reparaties aan het wegdek zal de snelheidslimiet worden verlaagd van 100 km/u naar 80 km/u, en wordt er een geavanceerd systeem geïmplementeerd om dierenlevens te beschermen.

Het was reeds geruime tijd bekend dat de Philipsdam dringend onderhoud vereiste. Voortdurende reparaties aan scheuren en oneffenheden in het wegdek waren aan de orde van de dag. De provincie Zeeland hoopt deze kwestie op te lossen door de fundering te vernieuwen, terwijl Rijkswaterstaat gelijktijdig de slijtlaag van de Krammerbrug zal vervangen.

De afsluiting zal zeker zes weken duren, met name van 5 tot en met 25 juli en van 12 augustus tot en met 2 september. Gedurende deze periodes zal de hoofdrijbaan volledig gesloten zijn voor verkeer, terwijl de parallelweg beschikbaar blijft voor langzaam verkeer. Automobilisten die doorgaand verkeer vertegenwoordigen, zullen worden omgeleid via het Hellegatsplein (N59/A4), met een alternatieve route via Bergen op Zoom en de Zeelandbrug (A58/N256).

Na de herinrichting wordt verwacht dat de N257 aanzienlijk veiliger zal zijn. Dit omvat onder andere de aanleg van een fietsoversteek en een rotonde, alsmede een inhaalverbod en een verlaging van de maximumsnelheid naar 80 km/u. Hoewel sommige belanghebbenden, zoals de gemeente Tholen, hun bezorgdheid uitten over deze snelheidsverlaging, heeft de provincie vastgehouden aan dit besluit. Het voldoen aan de nieuwste wettelijke 100-normen zou naar schatting tien miljoen euro extra kosten.

Bovendien zal voor het eerst in Zeeland een voor wilddetectiesysteem worden geïnstalleerd langs de N257. Dit systeem heeft als doel het aantal aanrijdingen met wild, met name reeën, te verminderen en zo de veiligheid op de weg te vergroten.

Met deze grootschalige aanpassingen hoopt men niet alleen de veiligheid en duurzaamheid van de Philipsdam te verbeteren, maar ook de leefomgeving van de lokale fauna te beschermen, terwijl de overlast voor weggebruikers tot een minimum wordt beperkt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Copyright © Alle rechten voorbehouden. | Newsphere door AF themes.