8 mei 2024

Mitch Fotografie

Uw beeldmaker van het laatste nieuws op Flakkee

Snelheidslimieten onder de aandacht op Goeree-Overflakkee

Met het oog op het verminderen van verkeersongevallen en het bevorderen van de verkeersveiligheid, staat in mei en juni de naleving van snelheidslimieten centraal op Goeree-Overflakkee. Het doel is om bewustwording te creëren over de gevaren van te hard rijden en het belang van het respecteren van snelheidslimieten te benadrukken.

Te vaak wordt het belang van het respecteren van snelheidslimieten over het hoofd gezien. Ondanks dat het verleidelijk kan zijn om net iets te hard te rijden, brengt dit aanzienlijke risico’s met zich mee voor zowel de bestuurder als andere weggebruikers. Volgens recente statistieken worden er dagelijks gemiddeld 25 mensen in Zuid-Holland slachtoffer van verkeersongevallen, waarbij te hoge snelheid een van de belangrijkste oorzaken is.

Het is belangrijk om te beseffen dat hoe harder er wordt gereden, des te langer de remweg is en des te ernstiger de gevolgen van een eventuele botsing kunnen zijn. Een botsing bij een snelheid van 50 kilometer per uur staat gelijk aan een val van 10 meter, vergelijkbaar met een val vanaf de derde verdieping van een flatgebouw.

Om de verkeersveiligheid te bevorderen, wordt weggebruikers geadviseerd om rustig te rijden en zich strikt aan de snelheidslimieten te houden. Daarnaast is het belangrijk om extra voorzichtig te zijn op drukke wegen, in de buurt van scholen en in gebieden waar veel voetgangers en fietsers aanwezig zijn.

Met de gezamenlijke inzet van alle weggebruikers streven we ernaar om het aantal verkeersslachtoffers terug te brengen tot nul op Goeree-Overflakkee. Laten we samen een punt maken van nul en zo bijdragen aan een veiliger verkeersomgeving voor iedereen.

Voor meer informatie en tips over verkeersveiligheid, kunt u terecht op de website van Maak een Punt van Nul: www.maakeenpuntvannul.nl.