17 juli 2024

Mitch Fotografie

Uw beeldmaker van het laatste nieuws op Flakkee

Toename van Jeugdzorggebruik onder Kinderen op Goeree-Overflakkee in de Afgelopen Twee Jaar

Het aantal kinderen dat jeugdzorg ontvangt op Goeree-Overflakkee is de afgelopen twee jaar gestegen, zo blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens deze gegevens kreeg één op de elf kinderen op het eiland in het afgelopen jaar jeugdzorg, wat neerkomt op 1130 kinderen tot en met 22 jaar. Dit vertegenwoordigt een stijging van het aandeel kinderen in de jeugdzorg van 8,3 procent in 2021 naar 8,8 procent.

In dezelfde periode steeg ook het aantal kinderen dat jeugdhulp ontving op Goeree-Overflakkee, van 8,0 naar 8,6 procent, wat overeenkomt met 1100 jongeren tussen de 0 en 23 jaar. Jeugdhulp omvat alle zorg die wordt geboden aan kinderen en hun ouders bij psychische, psychosociale en gedragsproblemen, bij verstandelijke beperkingen bij jongeren en bij opvoedingsproblemen bij de ouders.

Van alle kinderen onder de 18 jaar op Goeree-Overflakkee waren er 75 onder jeugdbescherming gesteld, wat betekent dat ze onder toezicht staan of dat er een voogdijmaatregel is genomen. Daarnaast kwamen vijf jongeren tussen de 12 en 23 jaar in aanraking met de jeugdreclassering.

Landelijk gezien ontvingen het afgelopen jaar bijna een half miljoen jongeren jeugdzorg, een stijging van 2,2 procent ten opzichte van twee jaar geleden. Deze toename wordt met name gezien bij meisjes tussen de twaalf en achttien jaar. Echter, het aantal jongeren dat onder jeugdbescherming valt, is juist afgenomen. Ook was er een afname te zien in het aantal jongeren dat in aanraking komt met jeugdreclassering, hoewel dit aantal wel is gestegen van 2022 naar 2023.

Het vergelijken van gemeenten op het gebied van jeugdzorg is complex vanwege de variërende hoeveelheid en het aanbod per gemeente, en wordt beïnvloed door factoren zoals inkomen en thuissituatie. Ondanks deze verschillen benadrukt het CBS dat er geen direct causaal verband kan worden vastgesteld tussen deze factoren en het gebruik van jeugdzorg.

Het CBS rapporteert dat jongeren die jeugdhulp ontvangen en niet (altijd) thuis wonen, vaker gescheiden ouders hebben, en dat jeugdhulp ook frequenter voorkomt bij gezinnen met lagere inkomens. Deze patronen gelden ook voor jeugdbescherming, waarbij jongeren met gescheiden ouders en uit lagere inkomensgezinnen vaker betrokken zijn. Bovendien blijkt jeugdbescherming relatief vaak nodig te zijn bij jongeren met wortels in het Nederlands-Caribisch gebied of Suriname.

De jeugdzorgsector staat voor uitdagingen, waaronder personeelstekorten en wachtlijsten. Volgens onderzoeksbureau ABF zal het personeelstekort in de jeugdzorg naar verwachting toenemen van bijna duizend nu naar meer dan drieduizend over tien jaar.

Geef een reactie